• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nowenna do Dzieciątka Jezus [2022] – Dzień 3

Nieść miłość

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (1 J 4,16b)

Znam tylko jeden sposób osiągnięcia doskonałości, to jest miłość. Jezus płonie miłością do nas. Wpatruj się w Jezusa w Jego Oblicze, tam zobaczysz jak On nas miłuje. Jeden akt miłości pozwoli nam lepiej poznać Jezusa, zbliży nas do Niego na całą wieczność. Zrozumiałam, że bez miłości wszystkie dzieła są tylko nicością, nawet najwspanialsze.

Nie żałuję, że oddałam się Miłości.

O Boskie Dzieciątko, jedyny mój skarbie. Wyryj w mojej duszy cnotę Twojej miłości, aby w dniu mych narodzin dla Nieba, Aniołowie i Święci poznali Twoją małą oblubienicę.

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: