• Flaga Ukrainy

„Pracujmy razem dla zbawienia dusz.
Mamy tylko nasze życie – jeden dzień – by je ratować.
Następnym dniem będzie wieczność”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nie lękajcie się!

W Dniu Papieskim 10 października 2021 roku w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, uczniowie klasy 3 i 4 pod kierunkiem s. Teresy Kalskiej, zaprezentowali program artystyczny pod nazwą “Miłość mi wszystko wyjaśniła”. Zostały przywołane natchnione słowa poetyckie Karola Wojtyły. Wpiszmy do swoich serc i umysłów, niektóre myśli naszego papieża św. Jana Pawła II:
Nie lękajcie się!
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
Życzę Wam odwagi.
Bóg jest z Wami.
Przyszłość należy do Was.
Zawsze z Chrystusem i Jego Matką.

Na zakończenie wszyscy wierni ze scholą parafialną przy akompaniamencie skrzypiec, w wykonaniu Zuzanny Krejpcio, zaśpiewali Barkę, ulubioną pieśń naszego Ojca Świętego.

s. Teresa Kalska CST

Podziel się: