• Flaga Ukrainy

Miesiąc: listopad 2022

Bóg obecny i działający w swoim Słowie

Cały świat widzialny i niewidzialny został stworzony przez Boga. W opisie stworzenia świata w Księdze Rodzaju wielokrotnie powtarzają się słowa: „Bóg rzekł”, a w opisie stworzenia człowieka słowo: „tchnął”. Bóg stwarza przez swoje Słowo i Tchnienie.

Wznieść się ku niebu

Pod koniec listopada rozpoczął się czas adwentowego czuwania, który również zachęca nas do tego, by wznieść nasze serca ku niebu i trwać w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Warto być przygotowanym na spotkanie ze Zbawicielem. Tymczasem zapraszamy was do lektury naszego najnowszego biuletynu, w którym między innymi znajdziecie zaproszenie na Pielgrzymkę do Francji śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Odwiedzając miejsca związane życiem św. Teresy z Lisieux chcemy uczcić Jubileusz 150. rocznicy Jej urodzin.

Co z kalendarzem adwentowym?

Początki kalendarza adwentowego sięgają podobno 1851 roku. W pierwotnym zamyśle kalendarz adwentowy miał być zachętą do intensywnego i twórczego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia i wzmacniać radość z oczekiwania na Dzieciątko Boże. Już wtedy przyjął się zwyczaj, aby każdego dnia wieszać w domu obrazek dotyczący świąt i przyjścia na świat Jezusa.

I tydzień Adwentu – wytrwała modlitwa

Nie jest najważniejsze, by siebie poznać, lecz by poznać miłość Boga do nas. Tej miłości uczymy się nie z książek, lecz przez modlitwę do Boga. Wówczas to, co jest zbyt trudne, a nawet niemożliwe, staje się możliwe do zrealizowania dzięki modlitwie.

Roraty i czujność serca

Uczestnicząc w roratach oddajemy cześć i chwałę Bogu razem z Maryją, która przez całe swoje życie zachowała czujność serca oraz gotowość pełnienia woli Bożej. Nie chodzi jednak tylko o obecność na porannej Mszy świętej, ale raczej o nabycie i zachowanie postawy otwartości na łaskę oraz uległości Duchowi Świętemu.

I tydzień Adwentu – potęga modlitwy

Modlitwa Teresy jest prośbą dziecka, które wszystkiego oczekuje od Ojca, a jednocześnie spoczywa w Jego ramionach, wiedząc, ze jest kochane i wysłuchane. Teresa bardzo lubiła modlitwę milczenia i zawierzenia, podczas której trwała przed Ojcem. Jej modlitwa nie zamyka się nigdy w formułkach, ona rozmawia z Bogiem swobodnie jak dziecko.

I tydzień Adwentu – gotowość do walki

Zamiast unikania trudnych zadań, zamiast ucieczki od kogoś z trudnym charakterem, mamy żyć w tej rzeczywistości. Zanurzyć się w codzienności takiej, jaka jest i w niej się uświęcać. Najbardziej zwykła codzienność staje się podstawą życia Bożego. Zawierzenie nie czyni życia łatwiejszym, lecz pomaga nam w trudnościach za pomocą najprostszych środków.

I Niedziela Adwentu – dziecięctwo i zawierzenie

Zawierzenie najlepiej otwiera drogę do Bożej dobroci. Bóg nas pierwszy umiłował, dlatego nie ma znaczenia to, co czynimy, lecz istotna jest gotowość oddania siebie i przyjmowania Bożych darów. Uczeń Chrystusa akceptuje to, że jest biednym dzieckiem, które żyje w ramionach Ojca i powierza Mu wszelkie troski i ograniczenia.

Miłość Miłosierna odnawia mnie

Zapraszamy Cię do skorzystania w czasie tegorocznego Adwentu z duchowego doświadczenia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która nakreśliła nam bezpieczną drogę powrotu do Ojca. W czasie 4. tygodni adwentowego czekania na Zbawiciela, będziemy poznawać życie duchowe świętej Teresy z Lisieux, zagłębiając się we fragmenty książki, którą napisał Jean Lafrance - "Miłość moim powołaniem".

Pielgrzymka śladami św. Teresy z Lisieux

30 września 2022 roku obchodziliśmy 125. rocznicę śmierci św. Teresy z Lisieux, a 2 stycznia 2023 roku będzie przeżywać jubileusz 150.lecia Jej urodzin. W związku z tymi wydarzeniami w dniach 1-7 lipca 2023 roku organizujemy Pielgrzymkę do Francji śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na którą pragniemy zaprosić wszystkich, którzy znają i kochają Małą Teresę.