• Flaga Ukrainy

Miesiąc: październik 2022

Huragan chwały

Papież Pius XI w czasie swojego pontyfikatu był poruszony tym, jak doktryna św. Teresy od Dzieciątka Jezus rozszerzała się po całym świecie. Kult, jakim się cieszyła młoda Karmelitanka z Lisieux nazwał "huraganem chwały". Huragan chwały św. Teresy od Dzieciątka Jezus nieprzerwanie trwa. Jej orędzie jest wciąż aktualne, a liczne łaski otrzymywane przez Jej wstawiennictwo pokazują, że św. Teresa dotrzymuje danej obietnicy i żadna prośba zaniesiona do Niej nie pozostaje bez odpowiedzi.

Chcę przekonać ich do siebie

Mieszkańcy Oruro są bardziej zamknięci niż w Cochabamba, przyjmują postawę obronną i nie jest łatwo przekonać ich do siebie. W trudnej relacji z tymi ludźmi, odkryłam moje pierwsze zadanie w pracy misyjnej. Przede wszystkim mam okazywać mieszkańcom Oruro, jak najwięcej życzliwości i otwartości. Chcę przekonać ich do siebie, zanim będę dawać im Chrystusa, którego tak bardzo potrzebują.

Migawka z tygodnia misyjnego

Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi: Idźcie i Głoście z radością Ewangelię! wciąż trwa. Do tego dzieła są posyłani nowi misjonarze i misjonarki, po to, by Dobra Nowina dotarła na krańce świata. W dzisiejszym świecie mamy zdecydowanie lepszą komunikację, lepszy Internet w dotarciu do ludzi, jednak w przekazie żywej Ewangelii i sakramentów potrzebny jest człowiek kochający Boga.

Wołanie o pokój

Nie dajmy się zarazić przewrotną logiką wojny; nie wpadajmy w pułapkę nienawiści wobec nieprzyjaciela. Rozładowujmy konflikty bronią dialogu – zaapelował papież Franciszek na zakończenie trzydniowego, międzyreligijnego spotkania „Wołanie o pokój”, jakie po raz 36. zorganizowała Wspólnota św. Idziego (Sant’Egidio), tym razem w Rzymie.

Orędzie papieża na Światowy Dzień Misyjny

Tematem Orędzia są słowa zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). Papież zwraca uwagę, że wszyscy uczniowie są powołani do bycia świadkami Jezusa dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymają: zostaną nimi ustanowieni przez łaskę. Każdy chrześcijanin jest wezwany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa.

Blask Prawdy

16 października br., w 22. Dzień Papieski, w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, podczas Mszy świętej z udziałem dzieci, uczniowie kl. 3 B ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach im. Aleksandry Piłsudskiej pod kierunkiem siostry Teresy Kalskiej zaprezentowali program artystyczny pod nazwą: „Blask Prawdy”.

Z małą Tereską łatwiej iść przez świat…

15 października 2022 r., w trzecią sobotę miesiąca, z parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach wyruszyła po raz kolejny piesza pielgrzymka do parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Wigrach.

W oczekiwaniu na deszcz róż

Wspólnota Sióstr Terezjanek w Ostrowi Mazowieckiej przygotowywała się na uroczystość wspomnienia św. Teresy od Dzieciątka Jezus od 22 września razem z chętnymi parafianami. Każdego wieczora spotykaliśmy się w ostrowskiej świątyni Wniebowzięcie NMP, by celebrować nowennę do naszej Patronki.

Pociągnij mnie (…) Pobiegniemy!

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus to znana i kochana święta kościoła katolickiego. Dzięki łasce wiary stała się siostrą wszystkich, którzy szukają prawdy i sensu życia. Jej duchowość głęboko wpisuje się w nasze serca i umysły, a prostota przekazu prawd Ewangelii nieustanie skłania do refleksji i zadumy. Poznawanie i odkrywanie posłannictwa małej świętej, może stać się dla wielu z nas duchową wędrówką w głąb siebie samego.

Życie jest chwilą

Myśl o kruchości ludzkiego życia przenikała codzienność  św. Teresy z Lisieux i doskonale komponowała się z Jej doktryną. Nauka o prostocie, pokorze i maleńkości oraz promowana przez nią postawa ufności są idealną odpowiedzią na wszelkiego rodzaju niepewności dotyczące życia wiecznego.