• Flaga Ukrainy

Miesiąc: wrzesień 2022

Zastęp małych dusz

Chciałybyśmy podzielić się z wami tym, co w ostatnim czasie wydarzyło się w naszej rodzinie zakonnej, dlatego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym biuletynem. W biuletynie znajdziecie nowe perełki, terezjański tekst formacyjny oraz opis niektórych duszpasterskich działań podejmowanych przez zgromadzenie wśród dzieci i młodzieży.

Uroczystość Patronalna Zgromadzenia

W Dniu Patronalnym Zgromadzenia zwracam się do wszystkich Przyjaciół i czcicieli św. Teresy od Dzieciątka Jezus z życzeniami radosnego i owocnego świętowania. Niech Mała Teresa prowadzi nas wszystkich drogą duchowego dziecięctwa i uprosi obiecany deszcz łask Bożych.

Boski Złodziej

W pismach Teresy odnajdujemy aspekt umierania, jako postawy nieustannego powierzania swego życia Bogu. Święta Teresa jest przekonana, że skoro Pan Bóg nie opuszcza człowieka przez całe jego życie, to nie opuści go także w godzinie Śmierci.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 9

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, mając zaledwie 24 lata osiągnęła świętość. Jest nam mistrzynią życia ewangelicznego. Zachwyca nas jej głębokie, proste, czyste piękno, jakie zostało w niej objawione Kościołowi i światu. Jej zawdzięczamy małą drogę dziecięctwa duchowego mocno zakorzenioną w Ewangelii.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 8

„W sercu Kościoła mej Matki będę Miłością”, to słowa św. Teresy, które wyrażały jej miłość do Kościoła – Matki. Wymiar eklezjalny towarzyszył Teresie od lat dziecinnych, kiedy została włączona do wspólnoty ludzi wiary poprzez chrzest, a następnie poprzez praktykę życia modlitwy i sakramentów.

Wyścig po ostatnie miejsce

Współczesny świat jest nastawiony na rywalizację. Każdego dnia spotykamy się z sytuacjami, kiedy ludzie współzawodniczą ze sobą lub ścigają się w zdobywaniu dóbr doczesnych. Chorobliwie zazdrośni, dążą do coraz większych sukcesów zawodowych lub prywatnych. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zwraca naszą uwagę na to, że jeżeli już potrzebujemy rywalizacji i wyścigu, to powinien to być wyścig po ostatnie miejsce.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 7

Więź z Jezusem - Dzieciątkiem Bożym stała się głębokim spoiwem w jej imieniu zakonnym - siostra Teresa od Dzieciątka Jezus. Kontemplacja życia małego Jezusa pozwoliła jej żyć cnotami dziecięctwa Bożego w ukryciu i w pełnym poddaniu się woli Boga.

Różańcowy Escape Room

Miesiąc październik zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nabożeństwo różańcowe odprawiane w kościołach, kaplicach, figurkach przydrożnych. Można zadać pytanie, w jaki sposób zachęcać, uczyć dzieci modlitwy różańcowej, tak by odkryły wartość tej prostej, a zarazem pełnej zaangażowania modlitwy? Jednym ze sposobów może być autorska gra siostry Krystyny Nowakowskiej CST: "Różańcowy Escape Room".

Sielsko anielsko…

Z okazji zbliżającego się święta patronalnego jednej z naszych Sióstr postanowiłam napisać ikonę Archanioła Gabriela. W trakcie pisania podziwiałam Jego majestat, pokorę, dostojeństwo, mądrość i tajemnicę posłania. Wierzę, że zbliżające się Święto Archaniołów; Gabriela, Michała i Rafała oraz Aniołów Stróżów przymnoży nam wszystkim łaski wiary w świat Aniołów.

Nowenna do św. Teresy [2022] – Dzień 6

Nasza Patronka żyła głęboko tajemnicą Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, które kontemplowała podobnie jak dziecięctwo Boże. Na fotografii Teresa trzyma w dłoniach dwa obrazy: jeden przedstawiający Dzieciątko Jezus, drugi Oblicze z chusty Weroniki. Zdjęcie wykonane Teresie na trzy miesiące przed śmiercią oddaje w pełni jej duchowość przenikniętą duchem dziecięctwa i Boskiego Oblicza.