• Flaga Ukrainy

Miesiąc: styczeń 2022

Dzień Otwartej Furty

Serdecznie zapraszamy na dzień skupienia do Domu Generalnego w Podkowie Leśnej wszystkie młode osoby, które chciałyby spotkać się z siostrami Terezjankami, poznać charyzmat zgromadzenia oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat małej drogi.

Kolędowanie i zimowy wypoczynek

Zapraszamy serdecznie do lektury naszego terezjańskiego biuletynu. Znajdziecie w nim informacje na temat spotkań kolędowych w naszych wspólnotach oraz informacje o nowych inicjatywach na naszej stronie internetowej: kalendarzu wydarzeń oraz biskupiej "skarbonce".

Bądź wdzięczny!

Nowy rok to dla większość z nas czas pewnych rozliczeń z naszego życia przez ostatni rok. Rozmyślamy nad tym co było dobre, a co niekoniecznie. Co udało się nam zrealizować, zmienić, wdrożyć w swoją codzienność. Z kim w danym roku byliśmy blisko, a z kim nasza relacja się po prostu zerwała, a może którą relację zaniedbaliśmy.

Maleńka kropla rosy

Jezus nie powołuje wszystkich dusz do życia za klauzurą. Tylko Ci, którzy otrzymali dar powołania w zakonie klauzurowym, będą tam naprawdę szczęśliwi. Jezus pragnie jednak, aby każdy z nas, w jakimś stopniu, stał się małą kroplą rosy. Zaprasza każdego człowieka do intymnej i wyjątkowej relacji ze sobą. Zaprasza do bliskości i głębokiego życia w wierze oraz miłości.

IV Niedziela Zwykła (C) – komentarz

Czytania IV Niedzieli Zwykłej koncentrują się na odrzuceniu, jakiego doznają Boży wysłańcy. Dlaczego prorok nie jest dobrze widziany wśród swoich? I co wynika z Pawłowego hymnu o miłości?

Święci Małżonkowie – nadzieją dla Rodzin

W niedzielę Słowa Bożego, 23 stycznia br., w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce siostra Teresa Kalska przybliżyła wiernym życie codzienne świętych Ludwika i Zelii Martin, Rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Święci małżonkowie na pierwszym miejscu w swoim życiu postawili Pana Boga.

Wakacje w Boliwii

Dla Terezjanek z Misją to czas odpoczynku od typowej pracy w Centrum Pastoralnym, ale również czas wytężonego wysiłku, by zaplanować nowe projekty, które mogą pomóc rozwinąć naszą misję.  To czas planowania, sprzątania, a szczególnie wyciągania wniosków co nie działało i jak sprawić, by mogło wreszcie zafunkcjonować.

Jestem małym pomocnikiem Jezusa

Tajemnica Jezusa Mistrza Apostołów była mi zawsze bliska. Modliłam się nieustannie za kapłanów, prosząc, by byli podobni do Niego. Jeszcze większą gorliwość i troskę o dusze kapłanów wzbudziła we mnie św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która pozostawiła Kościołowi i światu wciąż aktualną misję - modlitwę za kapłanów.

Charyzmatyczna matka Bernarda

Ważnym wydarzeniem w życiu Zgromadzenia była II Kapituła Generalna, która odbyła się 30 grudnia 1947 r. w Ścinawce Dolnej. Na urząd przełożonej generalnej została wybrana matka Bernarda Nakonowska, urodzona w 1899 roku we Włocławku, która głębokim życiem wewnętrznym, gorliwością o zbawienie dusz, prostotą i dziecięcą szczerością wobec Boga.

Światowy Dzień Chorych na Trąd

Zgromadzenie, od kilkudziesięciu lat, podejmuje posługę w szpitalu dla chorych na trąd w Gioia del Colle we Włoszech. Dla wielu osób dotkniętych trądem, szpital Colonia Hanseniana stał się drugim domem, ponieważ przebywają tam od wczesnej młodości aż do śmierci.