• Flaga Ukrainy

Miesiąc: listopad 2021

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem NMP

Po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi 8 grudnia 1854, bł. Pius IX ustanowił ten dzień uroczystością Niepokalanego Poczęcia. „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.

Perspektywa wieczności – nowy biuletyn

kończący się miesiąc skłania nas do refleksji nad zagadnieniem wieczności. Listopadowa modlitwa za zmarłych oraz śmierć s. Albiny Wysockiej CST, przypominają nam o tym, jak kruche jest ludzkie życie na ziemi. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus napisała: Życie mija... wieczność zbliża się szybkimi krokami... wkrótce będziemy żyć życiem Jezusa. Warto pamiętać o tych słowach i dobrze wykorzystać ofiarowany nam przez Boga czas. Zatem zapraszamy do lektury naszego terezjańskiego biuletynu.

Dar łaski Bożej

Ostatnie dwa tygodnie obfitowały dla nas w ważne wydarzenia, które są kluczowe dla naszej misyjnej pracy. Mogliśmy przeżyć Pierwszą Komunię świętą ośmiorga naszych wychowanków, oraz chrzest święty, do którego przystąpiło dziesięcioro naszych dzieciaków. To głównie te uroczystości wieńczą naszą katechetyczną posługę w naszym ośrodku. Było bardzo uroczyście i radośnie!

Wszystko przeminie!

Św. Teresa w liście do Celiny, napisanym w marcu 1889 roku, stara się podnieść na duchu swoją siostrę i w obliczu cierpienia wskazuje jej perspektywę życia wiecznego. Podkreśla, że życie przemija, a wraz z nim przeminą ich udręki i przykrości. Ich męczeństwo wkrótce się skończy. Otworzy się przed nimi niebo, gdzie spotkają się z Jezusem. Tam doświadczą rozkoszy i radości bez granic.

Istota miłości małżeńskiej

Obietnica małżeńska jest czymś więcej niż pewnym sformalizowaniem związku czy przystaniem na tradycję, bo zawiera w sobie ciągłość i chęć do stałego rozwoju. Tego wcale nie strzeże przysięga nierozerwalności. Aczkolwiek nadanie małżeństwu statusu formalnego z pewnymi zobowiązaniami, podkreśla jego znaczenie.

Modlitwa za Ojczyznę za przyczyną św. Teresy

W ostatnich dnia myśli i serca kierujemy ku naszej umiłowanej Ojczyźnie. Sytuacja na granicy polsko - białoruskiej skłania aby z odpowiedzialnością i zaangażowaniem podjąć duchową walkę i modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę. Modlimy się w intencjach synów i córki narodu polskiego, a zwłaszcza prosimy o ducha jedności i zgody by dar wolności wywalczonej z takim trudem wykorzystać dla budowania pomyślności i pokoju.

Światowe Dni Młodzieży w Zambrowie

20.11.2021 w Zambrowie w Diecezji Łomżyńskiej miały miejsce 35. Światowe Dni Młodzieży. Młodzież uczestniczyła we wspólnej modlitwie, śpiewie oraz konferencjach. Na spotkaniu obecna s. Nikodema Czerniecka.

Poznajemy św. Teresę od Dzieciątka Jezus

Schola parafialna przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie od września spotyka się na cotygodniowych próbach prowadzonych przez siostrę Dawidę Prusińską.  Śpiew scholi dziecięcej podczas Mszy świętej niedzielnej z udziałem dzieci, jest posługą, która pozwala pięknie i pełniej przeżywać Eucharystię nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

Psalmy Panu śpiewać

Co roku, w dniu 22 listopada obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Należy ona do najsłynniejszych męczennic Kościoła rzymskiego. Żyła na przełomie II i III w. Była olśniewająco piękna. Pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Jako młoda dziewczyna złożyła Bogu ślub czystości.

Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego

W święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, 21 listopada, obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Tego dnia modlimy się za siostry, które podjęły życie w zakonach klauzurowych. W tym dniu dziękują one za dar powołania zakonnego, odnawiają śluby zakonne i proszą o nowe zastępy dusz. Jest to również okazja do pomocy materialnej siostrom klauzurowym, które często utrzymują się z pracy własnych rąk.