Miesiąc: Czerwiec 2021

Sylwetka duchowa biskupa Szelążka

W trwającym procesie zmierzającym do beatyfikacji Sł. Bożego Adolfa Piotra Szelążka, prezentujemy duchową jego sylwetkę, aby przypomnieć tę wielką postać Kościoła, jak również przybliżyć jego zaangażowanie w sprawy Kościoła, Ojczyzny, bliźniego, którego spotkał na swojej drodze. Ważne jest zatem, aby pamięć o tych, którzy dali piękne świadectwo wiary, umiłowania Boga i oddania Kościołowi przekazać następnym pokoleniom katolików i patriotów.

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Czwarty i ostatni zjazd Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej odbył w Mońkach w dniach 4-6 czerwca br. Uczestniczyły w nim siostry Terezjanki ze wspólnot w Polsce. Spotkanie poprowadził o. Krzysztof Jarosz OCD z Gorzędzieja, znawca duchowości św. Teresy od Jezusa. Korzystając z duchowej spuścizny Karmelu siostry poznawały, uczyły i praktykowały modlitwę myślną, której przewodniczką i mistrzynią jest św. Teresa z Avila. 

Mobilna procesja eucharystyczna

Bogu niech będą dzięki, że pozwala nam oddawać Jemu chwałę w każdym czasie, miejscu, sytuacji. Bo najważniejsze, aby Bóg był uwielbiony, czczony przez swoje stworzenie. Niech będzie Bóg uwielbiony w dziele stworzenia, ludzkiej dobroci i zgromadzonym Ludzie Bożym.

Adoro te devote

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa stajemy wobec ogromu tajemnicy. Tajemnicą tą jest miłość Boga do człowieka, która dokonała się w Chrystusie Jezusie, nie tylko w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu, ale pozostała z nami w widzialnej postaci chleba Eucharystycznego. Bóg w każdorazowej sprawowanej Mszy św. przychodzi do człowieka w sposób realny, stępuję na ołtarze całego świata na głos kapłana, w wypowiadanych słowach konsekracji.

Jubileusz moderatora Misji św. Teresy

W sobotę 29 maja br. w Podkowie Leśnej Misja św. Teresy Modlitwy za Kapłanów świętowała Jubileusz 30-lecia kapłaństwa jej moderatora, ks. dr Ludwika Nowakowskiego.

Założyciel Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus

U genezy sióstr terezjanek były dwa stowarzyszenia religijne kobiet: Asocjacja Chrystusa Króla i Związek Terezjański, które chociaż różniły się w swych celach i zadaniach, to jednak miały też cechy wspólne oraz dążyły do zorganizowanego życia w formalnych wspólnotach.

Nowe Logo Świetlicy w Suwałkach

W grudniu 2020 roku zrodziła się myśl, aby opracować identyfikacyjny znak graficzny (Logo) dla placówki Świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach. Impulsem do podjęcia działań projektowych była praca nad tworzoną nową stroną internetową sióstr Terezjanek, co wiąże się również z redagowaniem nowej strony świetlicowej oraz odnowionym wizerunkiem w mediach społecznościowych.

Medytacja obrazu Najświętszego Serca Jezusa

W tym roku przypada niezwykła rocznica: 100-lecie ofiarowania Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Historia tego aktu ofiarowania splata się z odzyskaniem przez naszą Ojczyznę wolności po 123 latach niewoli-zaborów. Papież Leon XIII poświęcił cały świat Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 11 czerwca 1899 roku. Uczynił to na progu XX wieku.