Miesiąc: Czerwiec 2021

Tajemnica wiary w życiu Terezjanki – Zapowiedź

Odpowiadając na wezwanie Pana, który powołał nas do praktykowania rad ewangelicznych, siostry oddają się Bogu poprzez profesję wieczystą. Przez posługę Kościoła zostajemy konsekrowane Bogu i włączone do Zgromadzenia. Tradycją jest, że podczas ślubów wieczystych obieramy sobie szczególną "tajemnicę wiary" (predykat), którym chcemy żyć w kolejnych latach życia zakonnego.

Soli Deo – hymn beatyfikacyjny

„Na trudne czasy – Prymasa Tysiąclecia – ojca i pasterza Opatrzność nam dała” – to słowa hymnu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Pieśń zostanie uroczyście odśpiewana tuż po tym, jak legat papieski, kard. Marcello Semeraro, promulguje papieski dekret beatyfikacyjny tuż po rozpoczęciu Mszy św. 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Boże Dziecięctwo

„Boże Dziecięctwo”, to tytuł najnowszego Terezjańskiego Newslettera. Redaktor naczelny siostra Bogumiła Ptasińska serdecznie zaprasza do zapoznania się z obszernym czerwcowym biuletynem. Obfituje on w bogactwo treści, tak z życia naszej Rodziny zakonnej jak i życia Kościoła. Jest wiele artykułów, które poświęcone są tajemnicy Bożego Serca, czczonego w szczególny sposób w miesiącu czerwcu.

Imieniny Przełożonej generalnej

Ostatni dzień czerwca obchodzony jest w Zgromadzaniu w sposób uroczysty. To dzień imienin siostry Lucyny Lubińskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia. W tym dniu, według naszego prawa, w każdym domu odbywa się całodzienna rekreacja dla uczczenia i podkreślenia roli sprawowanej posługi przez matkę. Wszystkie wspólnoty śpieszą z życzeniami i modlitwą, aby towarzyszyć tej, która przewodzi naszej Rodzinie zakonnej.

Fenomen Medziugorie

Osią przesłania z Medziugoria jest wezwanie do nawrócenia, modlitwy o pokój, pokuty, powrotu do praktyk religijnych oraz zaufania Bogu, który jest Panem historii - mówi KAI abp Henryk Hoser, wizytator apostolski w Medziugoriu. Dodaje, że fenomenem jest również „spowiedź, dokonywana tu często po latach i wielu przejściach, a pięćdziesiąt konfesjonałów często nie wystarcza”.

Kultura życia a kultura śmierci

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji". Europosłanka Beata Mazurek (PiS) określiła to jako "szaleństwo". Rezolucja nie jest obowiązującym prawem, służy do wywierania proaborcyjnej presji.

Serce przy Sercu

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa było pielęgnowane w polskich rodzinach. W niejednym domostwie wisiał obraz Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. To jak dwa skrzydła, na których opiera się duchowość chrześcijańska.

Świętujemy dzień imienin Założyciela

Dzień dzisiejszy to dzień imienin Adolfa Piotra Szelążka, biskupa łuckiego, Założyciela sióstr Terezjanek. Biskup Szelążek rozpalony miłością do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, jej małą drogą, którą sam tak bardzo ukochał i na którą wstąpił, postanowił powołać do istnienia Zgromadzenie. Pragnął, aby w jego diecezji były siostry, które tą drogą będą podążać i pociągać na nią innych.

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich.

O kulisach procesu i niezwykłej łasce

O niezwykłej postaci i kandydacie na ołtarze opowiada postulator procesu beatyfikacyjnego siostra Hiacynta Augustynowicz, która z oddaniem i zawierzeniem Bożej Opatrzności realizuje swoje zadanie. O nietuzinkowej postaci, kulisach procesu oraz osobistym doświadczeniu można dowiedzieć się z przeprowadzonego wywiadu z siostrą Hiacyntą.