Miesiąc: Maj 2021

Wzór kapłana

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzimy w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Zostało ustanowione przez Stolicę Apostolską w 2012 roku. Była to odpowiedź Ojca Świętego Benedykta XVI na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r.

Piękna Pani, czyli Najświętsza Maryja Panna

W maju w polskich kościołach rozbrzmiewa radosna pieśń „Chwalcie łąki umajone” oraz melodia śpiewanej żarliwe Litanii Loretańskiej. Miesiąc maj w Boliwii również jest poświęcony Matce Bożej. Ludzie spotykają się w kościele, ale nie śpiewają Litanii Loretańskiej tylko codziennie odmawiają różaniec.

Teresa i Najświętsza Maryja Panna

Od czasu, gdy na Soborze Efeskim Najświętsza Maria Panna została ogłoszona Matką Bożą, Theotokos, zauważyć można tendencję podkreślania jej ponadludzkich cech, aż po traktowanie jej niemal jako „drugiego Boga”. Mnoży się jej przywileje, koronuje wizerunki, otacza boską czcią. Maryja stała się dla wielu kimś bardzo dalekim... Teresa wraca do obrazu Miriam zapisanego w Ewangelii.

Matka Kościoła

Maryja razem z apostołami trwała na modlitwie, oczekując obiecanego Ducha Świętego. Stała na straży rodzącego się Kościoła, którego już odtąd chroni i osłania tarczą swojej opieki. Nowa Ewa, w historii Kościoła depcze głowę starodawnego węża, aby żadne siły zła i przeciwności nie zdołały go pokonać. Najczulsza z Matek, Matka Kościoła pielgrzymuje wraz ze swymi dziećmi, które tworzą Mistyczne Ciało Chrystusa.

Pięćdziesiątnica

Duch Święty w przeżywaniu naszej wiary jest najbardziej nieuchwytną tajemnicą, a jednocześnie najmocniej oddziałujący na nasze duchowe życie. Jest On Ożywicielem i Pocieszyciele, umocnieniem w pielgrzymce wiary, a jednocześnie więzią, która łączy Ojca i Syna. Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy zdolni do wyrażania i przeżywania naszej wiary, dzięki Niemu odnajdujemy naszą relację z Bogiem – Ojcem i Jezusem Chrystusem.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego (B)

Duch Święty działa w Kościele, ożywia i prowadzi. Jest więzią łącząca Ojca i Syna, jest też Tym, który nieustannie umacnia. Jego moc czyni nas odważnymi świadkami Jezusa oraz uzdalnia do dawania świadectwa.

Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej

Trzeci, a zarazem przedostatni już zjazd Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej odbył się od 14-16 maja br. w Mońkach. Uczestniczyły w nim siostry Terezjanki ze wspólnot w Polsce. Spotkanie poprowadził o. Krzysztof Jarosz OCD z Gorzędzieja, znawca duchowości św. Teresy od Jezusa. Korzystając z duchowej spuścizny Karmelu siostry poznawały, uczyły i praktykowały modlitwę myślną, której przewodniczką i mistrzynią jest św. Teresa z Avila. 

Rok Ignacjański

20 maja w Pampelunie, w Hiszpanii, generał Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa oficjalne otworzy obchody Roku Ignacjańskiego. Dokładnie 500 lat temu, 20 maja 1521 roku Ignacy z Loyoli jako żołnierz armii króla hiszpańskiego został poważnie ranny w nogę i po tym wydarzeniu rozpoczął drogę nawrócenia. Rok Ignacjański potrwa do 31 lipca 2022 roku i zakończy się Mszą w kościele del Gesù w Rzymie.

Rocznica urodzin Jana Pawła II

W całej Polsce 18 maja obchodziliśmy wspomnienie 101. rocznicy urodzin Jana Pawła II (18 maja 1920), który przyszedł na świat w podkrakowskich Wadowicach. Uroczystościom towarzyszyły koncerty, wystawy, uroczyste Eucharystie.

Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poinformowała, że Papież Franciszek dołączył w Litanii do św. Józefa siedem nowych wezwań zaczerpniętych z dokumentów Kościoła. Są to wezwania: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Szafarz Zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wykluczonych, Patron strapionych oraz Patron ubogich.