Miesiąc: Marzec 2021

Droga Krzyżowa zawierzenia

Panie Jezu, pragnę iść za Tobą drogą krzyżową. Towarzyszyć mi będzie Twój Sługa biskup Adolf Piotr Szelążek. Chcę uczyć się od niego postawy całkowitego zawierzenia swoich spraw Tobie, który jesteś Miłością Miłosierną. Niech Twoja łaska i światło towarzyszą mi i umocnią moją wiarę.

V Niedziela Wielkiego Postu (B)

Jezus Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem, który dzięki posłuszeństwu Ojca, zostaje wysłuchany i wywyższony. Poprzez swoje cierpienie i uniżenie Bóg wywyższył imię Jezusa, aż po niebiosa. Triumf Jezusa jest owocem niezmierzonej pokory.

IV Niedziela Wielkiego Postu

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą „Laetare”, radości, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Raduj się, wesel się Jerozolimo”. To wezwanie do radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w tym czasie pokuty słyszymy nawoływanie do tego, by się radować. Kościół odpowiada na to wołanie.

III Niedziela Wielkiego Postu (B)

Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, czasu, w którym świadomie mamy wybierać drogę za Jezusem. Ewangelia mówi o przybyciu Jezusa do Świątyni Jerozolimskiej, w której przejawia swoją złość, bo nie jest ona tym, do czego została przeznaczona. Krytykuje kult świątynny, który był dla niego obrzydliwy, ze względu na zanik poczucia świętości Boga. Pokazuje swój gniew, aby pokazać, na czym ma opierać się prawdziwy kult.

Wielki Post we wspólnotach TAU

W czasie Wielkiego Postu jesteśmy szczególnie zaproszeni do uczestniczenia w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Także w tym roku młodzież ze wspólnoty Terezjańskiego Apostolstwa Ufności z Warki i Ostrowi Mazowieckiej zaangażowała się w poprowadzenie tych rozważań w parafiach w których się spotykają.

II Niedziela Wielkiego Postu (B)

W wydarzeniu przemienienia na górze Tabor, Jezus umacnia swoich uczniów przed zbliżającymi się wydarzeniami Jego Paschy, z drugiej zaś strony pokazuje swoim uczniom, że jest Panem czasu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość spotykają się w jednym momencie. Jezus nie jest tylko zapowiedzianym Mesjaszem, ale jest prawdziwym Bogiem.