Miesiąc: Styczeń 2021

Co nam przyniósł styczeń

Terezjański styczniowy Newsletter obfituje w wiele ciekawych wydarzeń, które dokonały się w życiu naszej Rodziny zakonnej, jak również w życiu Kościoła powszechnego. Stajemy na progu Nowego Roku, aby dzielić się z Wami dobrymi treściami, które niech budują nasze wnętrze i nasz światopogląd.

Zakonne Q&A – Dzień Życia Konsekrowanego

W roku 1997 św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, łącząc go z liturgicznym wspomnieniem święta Ofiarowania Pańskiego. To święto jest okazją do głębszej refleksji Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Jest również okazją do lepszego poznania istoty życia konsekrowanego i modlitwy całego Kościoła o nowych robotników.

List na Dzień Życia Konsekrowanego

Jako osoby powołane i konsekrowane jesteśmy świadomi, że Eucharystia daje nam prawdziwe życie, że Eucharystia umacnia nas i Jej mocą jesteśmy posłani, by świadczyć o wielkich dziełach Bożej miłości. Ten bowiem, kto spotkał Jezusa w Eucharystii nie jest w stanie zatrzymać tej Miłości dla siebie.

IV Niedziela zwykła (B)

Słowo Boga nie jest kolejnym słowem pośród potoku tysięcy słów, które słyszymy każdego dnia. Słowo Jezusa jest wyjątkowe, potrafi wyrzucać złe duchy, przemienić wodę w wino, rozmnożyć chleb, uzdrowić chromego, niewidomego, trędowatego, potrafi wskrzeszać umarłych. Słowo Boga ożywia.

Światowy Dzień Chorych na Trąd

Trąd, choć w ostatnich latach ustępuje, jest wciąż jedną z najstraszniejszych chorób. Dotyka ludzi najuboższych i wykluczonych z życia społecznego. Walka z tą chorobą jest dziś rzeczą bardzo ważną i jest zarazem walką z wykluczeniem, które ona sprowadza.

Chocolatada

Przed Bożym Narodzeniem, dzięki pomocy wszystkich naszych dobroczyńców, udało nam się zorganizować tradycyjne Chocolatada, połączone z adoracją Dzieciątka Jezus. Podczas takiego spotkania jednym ze zwyczajów jest taniec przed Dzieciątkiem Jezus.

Nawrócenie serca

Każdy z nas jest wezwany do ciągłego nawracania się. Jezus pragnie obdarzać nas swoją łaską i miłosierdziem. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że łaskę uzdrowienia, przebaczenia i pojednania z Bogiem możemy otrzymać w sakramencie pokuty i pojednania.

III Niedziela zwykła (B)

Słowo Boże trzeciej niedzieli zwykłej mówi nam o łasce wybrania i powołania. Tak dzieje się w przypadku proroka Jonasza, któremu Pan Bóg daje ważną misje do spełnienia. Jezus, rozpoczynając swoją działalność, powołuje pierwszych uczniów do pójścia za Nim. Wybiera tych, których sam chce, którzy nie zawsze stawali na wysokości zadania.

Słowo Boga Żywego

Trzecia niedziela okresu zwykłego decyzją papieża Franciszka to Niedziela Słowa Bożego. Ma być poświęcona celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Kolejny raz jesteśmy zaproszeni do tego, by przyjmować Słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia, i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.

Duchowe cechy św. Józefa jako ojca

Ojciec Święty Papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa. Papież uczcił w ten sposób 150. rocznicę ogłoszenia przez błogosławionego Piusa IX świętego Józefa Patronem Kościoła katolickiego. Ojciec Święty Franciszek wydał z tej okazji List Apostolski Patris corde (Ojcowskim sercem). Tytuł Listu jest bardzo znamienny, ponieważ Józef ojcowskim sercem umiłował Jezusa.