Miesiąc: Grudzień 2020

Życzenia Bożonarodzeniowe

Betlejem - Dom Chleba. Tam właśnie przyszedł na świat Syn Boży - Zbawiciel, który zapowiadając ustanowienie Eucharystii powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". Ten sam Bóg, który historycznie przyszedł w postaci Nowonarodzonego Dziecka, dziś przychodzi w Tajemnicy Eucharystii, aby Boże Narodzenie mogło powtórzyć się w nas.

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień IX

Św. Teresa wyznaje: „Dobry Bóg musiał użyć małego cudu, abym mogła w jednej chwili dojrzeć. I cud ten uczynił w niezapomnianą noc Bożego Narodzenia. Tej promiennej nocy, jaśniejącej szczęściem Przenajświętszej Trójcy, Jezus, wdzięczne małe Dziecię, ledwie od godziny na świecie, przemienił noc mojej duszy w potoki światła.

Ordynariusz Diecezji Łuckiej

W dniu 14 grudnia 1925 roku, z polecenia Stolicy Apostolskiej, ks. biskup Adolf Piotr Szelążek objął diecezję łucką na Wołyniu. Z twórczą odwagą, a jednocześnie z nadprzyrodzoną roztropnością Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek kierował sprawami Kościoła na Wołyniu. Wobec powierzonych mu osób starał się być bardziej ojcem niż rządcą. W niełatwym czasie posługi w diecezji okazał się autentycznym świadkiem czynnej, bezwarunkowej miłości.

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VIII

Przykład życia rodziców św. Teresy z Lisieux to wzór dla wszystkich rodzin katolickich. Św. Teresa odwoływała się często do życia rodzinnego, którego doświadczyła przed wstąpieniem do Karmelu. W Dziejach duszy opisuje szczęśliwe dni dzieciństwa, spacery z rodzicami poza miasto. Wtedy dusza jej przejmowała się wielkością Boga.

Nowenna do Dzieciątka Jezus – Dzień VI

Teresa otrzymała łaskę „wyzwolenia z dziecinnych słabostek”. Jej wielkością jest pokora, a w tej pokorze – wielka ufność. Św. Teresa pokazała jak nauka Jezusa stała się bliska duszom małym i pokornym. Wskazała, że Bóg stał się bliski człowiekowi, stając się bezbronnym dzieckiem.

Nowenna do Dzieciątka Jezu – Dzień VII

Jako dziecko, Teresa była grzeczna i pobożna, ale, jak sama wspomina, nadwrażliwa. Z byle powodu wybuchała płaczem, a kiedy ktoś próbował ją pocieszyć, zaczynała płakać jeszcze bardziej.

Spotkanie ze św. Mikołajem

W Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej podopieczni sióstr Terezjanek niecierpliwie oczekiwali na przybycie św. Mikołaja. Kiedy nadszedł oczekiwany moment spotkania ze Świętym Biskupem z Miry chłopcy byli zachwyceni i podekscytowani. Pracownik DPS-u pan Michał Witomski przebrany w biskupi płaszcz i mitrę rozdawał w każdej grupie upragnione prezenty.

Podziękowanie ze szpitala

Społeczność Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przekazała pisemne podziękowanie za bezinteresowną i ofiarną pracę siostry Reginy Stadnik w szpitalu oraz pomoc okazaną chorym i personelowi przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciatka Jezus.

Przedświąteczny czas w Oruro

Centrum Pastoralne im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nadal udziela pomocą charytatywnej potrzebującym, choć tak naprawdę powoli kończymy wydawanie codziennych posiłków. W ostatnim czasie jedzenie otrzymywało codziennie 130 dzieci. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc dobroczyńców, wasza modlitwa i ofiary przekazane na ten cel. Dziękujemy!

Pomagam – to właśnie czynię!

Świadomie i dobrowolnie pragnę pomagać i właśnie to czynię! Już trzykrotnie oddałam krew na osocze, by uratować drugiemu człowiekowi życie… Do tego zobowiązuje mnie miłość Chrystusa.