Miesiąc: listopad 2020

Rocznica ogłoszenia św. Teresy Patronką misji

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus jako karmelitanka bosa nie mogła podejmować działalności misyjnej w powszechnym rozumieniu słowa. Może być jednak wzorem dla tych, którzy idą za Chrystusem w życiu czynnym. 14 grudnia będziemy wspominać 93. rocznicę ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus Patronką Misji i misjonarzy (1927).

Jestem by służyć. Wolontariat w szpitalu

Moja posługa w Szpitalu Bródnowskim, była czasem bogatym w doświadczenia. Dokonało się wiele dobra. Jednak sama pandemia postawiła wszystkich pracujących w szpitalu w trudnej sytuacji, wolontariat stał się czasem bliskości z cierpieniem i śmiercią. Każde dobro wróciło do mnie ze wzmożoną siłą, za co jestem wdzięczna Dobremu Bogu i tym wszystkim, których tam spotkałam.

Moje życie jest darem Boga

Dziś, wokół nas tak wiele dyskusji, manifestacji, egoistycznych propozycji i rozwiązań w temacie aborcji. Temat „życia” zawsze budzi emocje u tych, którzy żyją i mają prawo głosu. Gorzej jest z tymi, którzy w łonie matki głosu nie mają i nie mogą uzewnętrznić swoich emocji. Światowe szpitale i kliniki znają wiele cichych zabiegów aborcyjnych z niemym krzykiem nienarodzonego dziecka.

Modlitwa nieustanna w tradycji karmelitańskiej

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus, misja modlitwy za kapłanów, ze swoją małą drogą duchową, osadzona jest w duchowości karmelitańskiej. Święta Teresa była karmelitanką, przeszła duchową formację w karmelu w Lisieux. W jej pismach znajdujemy wiele cytatów i odniesień do pism świętej Teresy od Jezusa i do pism świętego Jana od Krzyża.

I Niedziela Adwentu

Rozpoczynamy Adwent, nowy Rok Liturgiczny, przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy pobłogosławieni Słowem Bożym, które zawsze jest żywe. Ewangelia pierwszej Niedzieli Adwentu kilkakrotnie zaprasza nas do czuwania, bo nie wiemy kiedy Pan przyjdzie. Czuwajmy, abyśmy nie przespali swego życia, które ma nas przygotować na stanięcie twarzą w twarz z Bogiem.

Adwentowe czuwanie ze św. Teresą

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus może pomóc nam przygotować się na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus oraz zachować czujność serca, by być gotowym na spotkanie z Jezusem. Wystarczy każdego dnia adwentu zajrzeć w odpowiednie serduszko lub kółko, a odsłoni się przez Tobą adwentowa, mała i bardzo prosta droga do Jezusa. Podczas wędrówki będzie Ci towarzyszyć siostra i przyjaciółka małych dusz – święta Teresa z Lisieux.

Rodzina Martin w Bissonnets

Śmierć Zelii Martin głęboko dotknęła całą rodzinę. Szczególnie bolesna stała się dla Ludwika, który stracił swoją ukochaną żonę i przyjaciółkę. Ludwik Martin został samotnym wdowcem z pięcioma córkami. Rodzina Guerin zaproponowała, by Ludwik przeprowadził się z dziećmi do Lisieux. Chcieli pomóc szwagrowi w opiece i wychowaniu córek.

Oruro – mój dom

Uczę się zawierzenia Panu Bogu. Jestem gotowa w każdej chwili pełnić Jego wolę. Nie wiem, co będzie. Tęsknie za Boliwią i za ludźmi, których tam poznałam. Misjonarz na misjach więcej dobra otrzymuje niż daje. Oruro w Boliwii stało się moim nowym domem.

Tęsknota za wiecznością

Święci, przeżywając swoją pielgrzymkę doczesności, w łączności z Bogiem, odzwierciedlali w sobie nieustanne pragnienie spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Ta tęsknota miała charakterystyczne rysy w postawie modlitwy, przyjmowanych sakramentach, wierności łasce, doskonałym wypełnieniu prawa czy miłości bliźniego aż do szaleństwa. Przeświadczenie o powołaniu do wieczności nie pozwoliła im zatrzymać się na ułudach doczesnego życia, ale patrzeć z tęsknotą i ufnością za prawdziwym życiem, które rozpocznie się w wieczności.

Konsekracja Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka

W dniu 29 lipca 1918 roku papież Benedykt XV wydał bullę mianując Adolfa Piotra Szelążka biskupem tytularnym Barki i sufraganem płockim. Obrzęd konsekracji biskupiej odbył się w katedrze płockiej 24 listopada 1918 roku. W czasie Mszy świętej pontyfikalnej odprawionej o godz. 10.00. w obecności duchowieństwa i licznie zebranych wiernych sakry biskupiej udzielił księdzu Szelążkowi ordynariusz płocki Antoni Nowowiejski.