Miesiąc: Sierpień 2020

XXII Niedziela zwykła

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi o niezwykłej więzi powołanego z Bogiem, a jednocześnie wskazuje na potrzebę wyrzeczenie, aby rozwijać w sobie charakter ucznia. Bycie świadkiem Jezusa, to nie zawsze droga łatwa, to często pójście pod prąd, głoszenie tego, co nie jest popularne w swoim środowisku, niejednokrotnie upominanie.

XXI Niedziela zwykła

Jezus w okolicy Cezarei Filipowej pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna człowieczego? I otrzymuje różne odpowiedzi, także z ust Apostołów. Jedynie Piotr odpowiada z głębi swojego serca: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Po wyznaniu wiary w bóstwo Jezusa Chrystusa Piotr zostaje powołany i wybrany na skałę Kościoła, wspólnotę wyznawców Chrystusa. Na wierze, nadziei i miłości Piotra zostanie zbudowana wspólnota Kościoła, której bramy piekielne nie przemogą.

Nowa tyrania u bram

Kościół katolicki jest jedyną strukturą, która może powstrzymać ryzyko nowej tyranii. Wiara katolicka opiera się na naturalnych więziach społecznych, na związkach takich jak małżeństwo, rodzina, parafia (społeczność lokalna), diecezja, ojczyzna i Kościół powszechny. Wszystkie te więzi opierają się na relacjach fizycznych. Głęboko niepokoi, że Kościół w czasie pandemii zachęcał do zamykania kościołów i zastępowania fizycznej obecności wiernych podczas celebracji przez ich elektroniczną reprezentację.

XX Niedziela zwykła

Czasem może nam się wydawać, że Bóg nas nie wysłuchuje, jest nieczuły na nasze potrzeby i błagania. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje konieczność, potrzebę stałości w proszeniu i ufnego oczekiwania, nawet wtedy kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna, a ludzkie możliwości zostały wyczerpane. Postawa kobiety kananejskiej uczy nas determinacji i pokory, postaw, które pochwala Jezus.

Referat misyjny

W większości zgromadzeń zakonnych istnieją referaty misyjne, które wspierają duchowo i materialnie misje, animują różnorodne misyjne inicjatywy oraz współpracują i podtrzymują relacje z dobroczyńcami. Obecnie nową referentką misyjną w Zgromadzeniu Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus została mianowana s. Agnieszka Jaworska. Zapraszamy do lektury listu przygotowanego przez siostrę.

XIX Niedziela zwykła

Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam trzy obrazy, w których Jezus jawi się jako Ten, który zaspokaja potrzeby człowieka, jest w sprawach swego Ojca oraz jest Panem wszelkich żywiołów i ma nad nimi władzę. Jezus w dzisiejszej Ewangelii formuje nas, jak swoich uczniów, dając wyraz swojej troski o człowieka. Z jednej strony pozwala nam zmagać się z przeciwnościami, z drugiej towarzyszy nam w tych zmaganiach.

XVIII Niedziela zwykła

Świat dziś bardzo pędzi, próbujemy zaspokoić tak wiele różnych swoich głodów. Zabiegani, pochłonięci swoimi sprawami, nie pamiętamy, że naszym przeznaczeniem jest życie z Bogiem w wieczności. Rozmnożenie chlebów, o których mówi dzisiejsza Ewangelia jest zapowiedzią niebieskiego pokarmu, który jest pokarmem na życie wieczne.